Η COSMOCARGO Α.Ε. αναλαμβάνει την μεταφορά:

  • - Containers πλήρους και ομαδικού φορτίου

  • - Οχημάτων, ΙΧ, και αυτοκινούμενων μηχανημάτων με πλοία Ro-Ro

  • - Μηχανημάτων σε Mafi-trailers με πλοία Ro-Ro

  • - Βαρέων φορτίων με ειδικά πλοία heavy lift

  • - Συμβατικών / χύδην φορτίων