Η COSMOCARGO Α.Ε. μελετά, σχεδιάζει και εκτελεί με ασφάλεια και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό τις μεταφορές υπερμεγεθών και υπέρβαρων φορτίων. Ειδικότερα:

  • - Μελετάμε, σχεδιάζουμε και συντονίζουμε το μεταφορικό έργο

  • - Επιλέγουμε το ενδεδειγμένο και πλέον κατάλληλο μεταφορικό μέσο

  • - Φροντίζουμε για την έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης καθώς και για αστυνομική συνοδεία, εάν απαιτείται.