Πλήρη και ομαδικά φορτία από και προς όλη την Ευρώπη απ΄ ευθείας ή μέσω των επιλεγμένων ανταποκριτών μας, χωρίς καθυστέρηση.