Η COSMOCARGO A.E. έχει καταφέρει σε συνεργασία με τους ανταποκριτές της στο εξωτερικό να είναι επίσημος διοργανωτής εκθέσεων αναλαμβάνοντας όλη τη γκάμα των υπηρεσιών.